Zájmové kroužky

 

Zájmové kroužky začínají od října 2016

Vedení kroužků zajišťují externí lektoři.

 

TANEČNÍ KURZ

 

PLAVECKÝ KURZ