TÉMA TÝDNE 22. 10. - 26. 10. 2018

 

MOJE TĚLO

 

  • Části lidského těla: hlava a části obličeje / trup / končetiny / vnitřní orgány
  • Jak rostu: miminko / dítě / dospělost / stáří
  • Projevy dorozumívání: mimika a gesta / řeč / pohyb / dorozumívání na dálku
  • Smysly: chuť / hmat / sluch / čich / zrak
  • Orientace: vpravo, vlevo / v prostoru / na ploše

 

Konkrétní cíle:

Pojmenovat viditelné části těla, mít povědomí o funkci některých vnitřních orgánů.

Rozlišovat různé druhy komunikace mezi lidmi, rozvoj komunikativních dovedností.

Mít povědomí o vnímání okolního světa pomocí smyslů.

Uvědomit si, že v průběhu našeho života se tělo mění.

Získat základy orientace v prostoru - daleko, blízko, pod, nad.

Fotogalerie: moje tělo