TÉMA TÝDNE 28. 1. - 1. 2. 2019

 

EKOLOGIE, TŘÍDÍME ODPAD

 

  • Rozmanitost živé přírody: léčivé byliny / hory a lesy / chráněné oblasti / vodní toky a okolí / kvetoucí louky
  • Stromy a keře: kořen, kmen, koruna / jehličnaté / listnaté / keře
  • Neživá příroda: význam pro člověka / voda / kámen / písek / nerosty
  • Ochránci přírody: chrání čistotu vodních toků / chrání čistotu ovzduší / chrání rostliny a stromy
  • Čisté životní prostředí: ekologické chování / třídětní odpadu / recyklace / kontejnery na odpad-barvy / skládky odpadu

 

Konkrétní cíle:

Získat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí.

Poznat, že je správné třídit odpad a chovat se ekologicky k živé i neživé přírodě.

Poznat k čemu slouží kontejnery na tříděný odpad.

Rozlišit nevhodné chování k přírodě.

Vědět o možnosti obnovitelných zdrojů, recyklace.

Fotogalerie: třídíme odpad