učitel je partnerem, průvodcem činností

ORGANIZACE  DNE

6.30-8.30

  • příchod dětí do mateřské školy, ranní hry dle volby a přání dětí, řízené - individuální nebo skupinové činnosti dětí, pohybové aktivity
8.30-8.45
  • pohybové aktivity, ranní rozcvička
8.45 - 9.15
  • osobní hygiena, dopolední svačina
9.15 - 9.45
  • pokračujeme v řízených činnostech a aktivitách dětí, úklid, hodnocení dopolední činnosti, před odchodem na vycházku podáváme ovoce
10.00-12.10
  • pobyt venku nebo na školní zahradě
12.10-12.30
  • osobní hygiena, oběd
12.30-13.00
  • společná příprava na odpočinek, po dohodě odcházení dětí domů, spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, nespací aktivity předškoláků
14.00–14.30
  • vstávání, tělovýchovná chvilka, osobní hygiena
14.30-17.00
  • svačina, postupné odcházení dětí domů, odpolední zájmové činnosti dětí, individuální péče o děti, v případě pěkného počasí mohou činnosti probíhat na zahradě mateřské školy

 

Organizace dne může být pozměněna v případě výletů, divadelních představení, kurzu plavání a akcí které organizuje ZŠ a MŠ Medlov