V pátek 2. 3. proběhne v naší ZŠ projekt "HELE LIDI" (výchovně vzdělávací program o handicapu).

23.02.2018 22:28

hrazeno z kulturního fondu

______________________________________________________________________________