DŮLEŽITÉ!

29.01.2018 17:41

Upozorňujeme na změnu čísla účtu při platbě školného a stravného od 1. 2. 2018.

Nové číslo účtu: 115-6850490277/0100

Variabilní symbol zůstává stejný.

Děkujeme

___________________________________________________________________________