LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

24.10.2016 13:18

2. 11. 2016

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

(STŘEDŇÁČCI, PŘEDŠKOLÁCI)

Zájemci o logopedické vyšetření se nahlásí paní učitelce.

______________________________________________________________________